Om företaget

Vi är en revisionsbyrå med en trimmad besättning på tio medarbetare med kontor på Södermalm i Stockholm som idag har cirka 1.000 kunder, övervägande ägarledda företag samt föreningar. Inom byrån finns såväl auktoriserade som godkända revisorer samt auktoriserade redovisningskonsulter.

Sedan vi började vår verksamhet har målsättningen varit att kombinera professionalitet och kompetens med personligt engagemang. Det är viktigt för oss att våra kunder ser oss både som kvalificerade rådgivare och förtroendegivande samarbetspartners. Vi fungerar lika mycket som bollplank och samtalspartner som revisor.

Att vi är en mindre byrå innebär en närhet i samarbetet med kunden som större företag har svårt att erbjuda. Genom vårt nätverk kompletterar vi vår egen kunskap med expertkompetens inom en mängd områden. Vi samarbetar med skattekonsulter, banker, advokatbyråer, försäkringsmäklare och redovisningskonsulter. Detta ger oss en unik förmåga att möta allehanda hinder och svårigheter som du som förtagare upplever i din vardag.

Vi har skapat en revisionsbyrå där kundkontakt och personligt engagemang står i centrum och våra kundrelationer byggs på ömsesidigt förtroende och respekt.

Vi ser optimistiskt på framtiden även om den lagstadgade revisionsplikten i de mindre företagen har slopats. Detta dels genom vårt goda samarbete med våra nuvarande kunder samt att revision fortsatt är den bästa formen för en ekonomisk kvalitetssäkring i företagen.

Vi har ett internationellt samarbete med IAC (International Accountants Consortium). Detta samarbete inleddes redan 1992 och innebär att vi kontinuerligt har personlig kontakt med kollegor i andra länder, vilket underlättar kommunikation vid olika internationella frågeställningar.