Internationellt samarbete

International Accountants Consortium

Internationellt samarbete garanterar också ditt företag resurser när utvecklingen leder utanför Sveriges gränser. Vi är medlemmar i I.A.C. (International Accountants Consortium) sedan 1992.

I.A.C. är en organisation av revisions- och konsultföretag som erbjuder revision, skatterådgivning och andra specialisttjänster och har för närvarande medlemsföretag i 20 länder främst i Europa. En primär uppgift för I.A.C. är att hjälpa till att upprätthålla en hög internationell kompetens för alla medlemsföretag, så att de kan tillgodose befintliga och potentiella kunders behov.

För mer information besök I.A.C.s hemsida; www.iaceurope.com