Länkar

Skatteverket
Rekomendationer, skattenyheter, blanketter m.m.


Bolagsverket
Information, blanketter,
bestämmelser m.m.


Bokföringsnämnden
Bokföringsnämnden

Sveriges Riksdag
Pressmeddelanden,
propositioner m.m.


Företagsfakta
Kontaktbas med företagsfaktaFAF-SRS
Branchorganisationen för
revisorer och rådgivare